Domov Category Blog Píspevok do katolíckych novín

Studnička

Nová Ves nad Žitavou

Predseda spolku:
Ondrej Kováč
Tel: 0905 417 603

Číslo účtu spolku:
0031230503/0900

Kde sa nachádza ?

Kliknutím zväčšíte mapu

Píspevok do katolíckych novín PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 25 August 2011 23:43

Prostredníctvom Márie nájsť cestu k všemohúcemu Bohu

V malebnom žitavskom údolí pri obci Nová Ves nad Žitavou sa v dňoch 19.-22.8.2011 konala už tradičná púť – Mariánske dni pri príležitosti sviatku Panny Márie Kráľovnej. V nádherne pripravenom pútnickom areáli za tónov piesne Slávna si Kráľovná, nebies Pani... bola v piatok 19.8. vztýčená pútnická zástava so znakom Panny Márie Kráľovnej po ktorej nasledovala krížová cesta a svätá omša v areáli krížovej cesty. Sobota je celá v znamení mládeže.

Duchovný program začína pri Lurdskej jaskynke zhromaždením detí a chovancov z detských domovov a domovov sociálnej starostlivosti so slávením svätej omše. Chovanci, deti z Klasova, Máňe a Koliňan sú už stálymi účastníkmi tohto putovania. Organizátori im zabezpečujú dovoz i odvoz a po konaní svätej omše i malé občerstvenie z ovocia a sladkostí. Po obede v areáli kostola sv. Tomáša Becketta ale i v pútnickom areáli sa vysluhuje sviatosť zmierenia. Pred konaním slávnostnej sv. omše sa modlia členovia spolku – Mariánska púť večeradlo k Panne Márii. Je to povzbudivé , keď otcovia rodín so svojimi synmi oblečený v košeli so znakom Kráľovnej na rukáve sa modlia ruženec a prosebné modlitby. Ich modlitby dopĺňal krásny zborový spev Seredičovcov z Čeľadíc. Slávnostú sv. omšu celebroval J.M. Bronislav Ignác Kramár - opát želivský. V homílii ozrejmil históriu sviatku ale i povzbudil k viere a k čnostiam. Po ukončení svätej omše sa veriaci v sviečkovom sprievode odobrali ku kostolu svätého Tomáša Becketta, kde im bolo udelené eucharistické požehnanie.

Hoci bola už tma, program nekončil. O 21.00 sa v pútnickom areáli stretla kresťanská mládež, aby krásnymi piesňami si uctila Nebeskú Matku ale i spomenula na mládež, ktorá sa mohla v Madride stretnúť so sv. Otcom Benediktom XVI. Nedeľa v pútnickom areáli začína svätou omšou v maďarskom jazyku pri soche Panny Márie Kráľovnej. Celebrantom bol vsdp. Mons. Zoltán Ďurčo biskupský vikár. I takto deklarujú usporiadatelia svoju lásku k blížnemu, že umožnia pre našich bratov z blízkeho ale i vzdialeného okolia, maďarsky hovoriacich aby v rodnom alebo im blízkom jazyku mohli sláviť sv. omšu. Pontifikálnu svätú omšu celebroval J.E.Mons. Ján Sokol – emeritný trnavský arcibiskup. Vo veľmi precítenej homílii poukázal na tie najcitlivejšie témy spoločenského a rodinného života, dal návod ako sa nevzdávať pri prekážkach a poníženiach a ako prostredníctvom Márie nájsť cestu k všemohúcemu Bohu Otcovi. Slová vnikajúce hlboko do duší počúvajúcich, určite nenechali nikoho v letargii. Celú atmosféru svätej omše dopĺňali prekrásne tóny organu a dychovky. Mariánske piesne sa niesli spod chládku líp do ďalekého okolia. Pri odchode zo svätej omše v tvárach pútnikov bolo vidieť radosť, úsmev a pokoj. Akoby sme tu načerpali množstvo síl pre dni všedné. Ukončenie púte sa konalo v pondelok vo sviatok Panny Márie Kráľovnej. Ruženec i litánie sa opäť modlili muži v modrých košeliach – spolkári. Pred sochou Panny Márie Kráľovnej celebroval svätú omšu Mons. Ján Pristač a kazateľom bol vdp. kanonik Vincent Máder, bývalý správca farnosti. Jeho homílie sú skutočne vyšperkované. Poukázal na matku, matku pozemskú a naše myšlienky preniesol k matke, Matke Nebeskej.

Za tónov piesne Slávna si Kráľovná... bola stiahnutá pútnická zástava a púť zavŕšená. V myšlienkach som si hovoril, odchádzam očistený vo sviatosti zmierenia, posilnený vo viere, plný pokoja a lásky. Verím, že takýto pocit som nemal sám ale prevažná časť pútnikov. Každý okrem duchovného si mohol odniesť i pol litrovú fľaštičku s vodou z prameňa ktorý vyviera pod Lurdskou jaskynkou s označením – Voda zo Studničky Nová Ves nad Žitavou. Za toto ale i za celú organizáciu , usporiadateľstvo treba pochváliť všetkých, ktorí boli účastní na prípravách a priebehu novoveskej púte.

 

Ing. Ondrej Kováč

predseda spolku